KontaktWłaścicielem systemu Nobox jest

Cenega Spółka Akcyjna
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
NIP 521-008-52-35
REGON 012082833
KRS KRS 0000498248